Ανακατασκευή βαλβίδων

Η εταιρία μας ειδικεύεται όχι μόνο στην επισκευή, αλλά και στην ανακατασκευή βαλβίδων για αεροσυμπιεστές PET. Το εργαστήριο μας πληρεί όλες τις προϋποθέσεις σε τεχνικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό για την ανακατασκευή των βαλβίδων οποιουδήποτε εμβολοφόρου αεροσυμπιεστή.

Οι βαλβίδες αποσυναρμολογούντα στο εργαστήριο μας, υπόκεινται σε υαλοβολή και τορνίρισμα των εδρών τους σε τόρνο CNC. Έπειτα αντικαθίστανται τα παλαιά ανταλλακτικά και επανασυναρμολογούνται.

Βαλβίδα για PET αεροσυμπιεστή

Βαλβίδα για Gas αεροσυμπισεστή

Κατόπιν, κάθε βαλβίδα ξεχωριστά υπόκειται σε έλεγχο ποιότητας στο ειδικό εργαστήριο ώστε να διακριβωθεί ότι πληρεί τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο κατασκευαστής.

Μετά τον έλεγχο, όλες οι βαλβίδες συσκευάζονται σε ατομική, αεροστεγή συσκευασία ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση τους και να προφυλαχθούν από οτιδήποτε θα μπορούσε να αλλοιώσει την άριστη κατάσταση στην οποία παραδίδονται.