Έμβολα κυλίνδρων

Έχουμε την ικανότητα να κατασκευάζουμε έμβολα σε πολύ μικρά μεγέθη (κάτω από 100 χιλιοστά) έως και πάνω από 600 χιλιοστά σε διάμετρο.

Χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας υλικά, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια ζωής και η ομαλή λειτουργία όλων των εμβόλων και κατά συνέπεια του αεροσυμπιεστή.

Όλα τα έμβολα ελέγχονται σε κάθε στάδιο της κατασκευής τους ώστε να πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές.