Στυπιοθλίπτες

Έχουμε την δυνατότητα να προμηθεύουμε πλήρη συστήματα στυπιοθλιπτών αφού κατασκευάζουμε και το κέλυφος και τα στεγανά. Η ποιότητα της κατασκευής εγγυάται την άψογη λειτουργία του αεροσυμπιεστή.

Οι στυπιοθλίπτες μπορεί να είναι είτε υδρόψυκτοι είτε αερόψυκτοι ανάλογα με την εφαρμογή τους. Γίνονται αναλυτικές μετρήσεις για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας των στεγανών αέρα, ώστε να μην κολλήσουν μέσα στο κέλυφος με καταστροφικά αποτελέσματα τόσο για το βάκτρο όσο και για τον αεροσυμπιεστή.