Ανακατασκευή κυλίνδρων

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην επισκευή αλλά και ανακατασκευή κυλίνδρων.

Χιτώνια από υψηλών προδιαγραφών υλικό κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών και τοποθετούνται στους κυλίνδρους. Πριν την παράδοση υφίστανται διεξοδικό έλεγχο και μετρήσεις ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα χιτώνια έχουν τοποθετηθεί όπως ορίζει ο κατασκευαστής.